Theses 

Podnikatelský plán - založení nové pobočky AAA Auto International a.s. – Radka Součková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka Součková

Diplomová práce

Podnikatelský plán - založení nové pobočky AAA Auto International a.s.

Anotace: Práce je zpracována jako diplomová práce. Cílem práce je sestavení podnikatelského plánu, který poskytuje informace o nově realizované pobočce společnosti AAA Auto International a.s. Vysvětleny jsou ekonomické analýzy a metody jako například podnikatelský plán, marketingový mix, SWOT analýza nebo analýza rizik, které jsou použity k tvorbě podnikatelského plánu. Praktická část je zaměřena na realizaci nové pobočky, která zahrnuje výběr vhodné lokality, analýzu trhu, personální zajištění a finanční plán celého projektu. Zpracovaný podnikatelský plán je použit jako podklad při realizaci nové pobočky ve společnosti AAA Auto International a.s.

Abstract: The work is created as a thesis. The aim is to build a business plan that provides information about newly realized branch of AAA Auto International a.s. It explains different economic analyzes and methods for example business plan, marketing mix, SWOT analysis or risk analysis, which are used to creating a business plan. The practical part is focused on realization of a new branch, which includes the selection of suitable location, market analysis, staffing, and financial plan of the whole project. The processed business plan is used as a model for the implementation of a new branch in the company AAA Auto International a.s.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, marketingový mix, SWOT analýza, finanční plán, pobočka, AAA Auto International a.s., personální zajištění, Business plan, marketing mix, SWOT analysis, financial plan, branch, staffing

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz