Bc. Hana Laipoldová

Diplomová práce

Podoby a funkce fotografie v konceptuální a performační praxi českého umění 60. až 80. let

Forms and functions of photography in the Czech conceptual and performance art from the 1960s to 1980s
Anotace:
V diplomové práci se zaměříme na fotografickou produkci vznikající v rámci české performance a konceptuálního umění od 60. do 80. let. V práci budou uvedeny nejvýznamnější příklady této fotografické tvorby a budou podrobeny analýze, jež bude hledat korelace mezi proměnlivou funkcí těchto fotografií a jejich formálními kvalitami. Obecně námi sledovaná fotografická tvorba kolísá mezi dokumentární a uměleckou …více
Abstract:
In this thesis, we focus on the photographic production generated in the Czech performance and conceptual art from 60s to 80s. In the work will be presented and analyzed the most significant examples of this photographic work. The analysis will look for correlations between the variable features of these photographs and their formal qualities. Generally we watched photographic work oscillates between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta