Theses 

Ekonomická přidaná hodnota – Bc. Petra TAUSCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Bc. Petra TAUSCHOVÁ

Diplomová práce

Ekonomická přidaná hodnota

Economic Value Added

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku pomocí ukazatele ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části je charakterizována ekonomická přidaná hodnota, popsán její vznik, varianty výpočtu a možnosti využití tohoto ukazatele. Dále jsou vymezeny nutné úpravy účetních dat vedoucí k dosažení dat ekonomických, postupy pro stanovení nákladů na kapitál a pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty. Praktická část je cílena na výpočet ekonomické přidané hodnoty variantou entity a equity v hodnocené společnosti, na porovnání výsledků těchto dvou variant, na pyramidový rozklad EVA equity v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013, a také na alternativy k ekonomické přidané hodnotě.

Abstract: This disertation labour focuses on assessment of the financial situation analyzed company using the economic value added. In theoretical part is characterized economic value added, there is described its origin, calculation variants and the posibility of using this indicator. There are defined the necessary adjustments of accounting data for achieving economic data, procedures for determing the cost of capital and pyramid decoposition economic value added. The practical part is targeted to calculate economic value added by variant of entity and equity in rated company. It is targeted to compare the results of these two variants, to pyramid decomposition EVA equity in 2014 compare 2013 and to alternatives economic value added.

Klíčová slova: finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota, vážené průměrné náklady kapitálu, pyramidový rozklad

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek ZDENĚK, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36997 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

TAUSCHOVÁ, Petra. Ekonomická přidaná hodnota. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 03:03, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz