Ing. Martin Křivánek

Diplomová práce

Komparace pojetí efektivnosti veřejného sektoru v odborné literatuře a aplikace získaných poznatků ve vybraném subjektu veřejného sektoru

The Comparison of the Public Sector's Effectiveness Conceptions in the Technical Bibliography and the Application of the Knowledge to a Selected Subject in the Public Sector
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vyjádření obsahu pojmu efektivnost veřejného sektoru a měření efektivnosti. První kapitola stručně představuje charakteristiku veřejného sektoru. Ve druhé kapitole jsou srovnány jednotlivé pojetí efektivnosti v anglicky psaných pramenech. Třetí kapitola se zabývá měřením technické efektivnosti veřejného sektoru pomocí metody DEA. Stejné metody je použito v poslední kapitole …více
Abstract:
The diploma thesis deals with expression of the public sector efficiency constructs and its measurement. The first chapter deals with brief characteristic of the public sector. The second chapter compares single constructions of efficiency in English-written sources. The third chapter is concentrated on measuremen of public sector technical efficiency using DEA. The same method is used in the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta