Ludmila Petkovová

Master's thesis

Příčiny a důsledky vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Causes and consequences of economic inactivity in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat možné příčiny ekonomické neaktivity obyvatelstva české republiky v produktivním věku. Pozornost je věnována především jejich vývoji a hlubšímu porozumění struktuře dotčeného obyvatelstva a důsledků, které pro něj znamenají. V úvodní části je blíže specifikován pojem ekonomický status obyvatelstva a užívané způsoby statistického zjišťování dat v této oblasti. Následující …more
Abstract:
The aim of study is to analyze the causes of economic inactivity in the Czech population of working age. Attention is focused on its development, deeper understanding of the structure of the population and the consequences for him mean. The first section presents the concept of economic status, population and methods used by survey data in this area. Next chapters deals with the particular reasons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2011
  • Supervisor: Petr Mazouch
  • Reader: Klára Hulíková Tesárková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23517