Ludmila Petkovová

Diplomová práce

Příčiny a důsledky vývoje ekonomicky aktivního obyvatelstva

Causes and consequences of economic inactivity in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat možné příčiny ekonomické neaktivity obyvatelstva české republiky v produktivním věku. Pozornost je věnována především jejich vývoji a hlubšímu porozumění struktuře dotčeného obyvatelstva a důsledků, které pro něj znamenají. V úvodní části je blíže specifikován pojem ekonomický status obyvatelstva a užívané způsoby statistického zjišťování dat v této oblasti. Následující …více
Abstract:
The aim of study is to analyze the causes of economic inactivity in the Czech population of working age. Attention is focused on its development, deeper understanding of the structure of the population and the consequences for him mean. The first section presents the concept of economic status, population and methods used by survey data in this area. Next chapters deals with the particular reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Petr Mazouch
  • Oponent: Klára Hulíková Tesárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23517