Martina BÖHMOVÁ

Bakalářská práce

Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace

Questions of Philosophical Anthropology and Psychology: Interview from philosophy and psychology (spec. "Nonviolent communication"). - Questions of non-violent communication
Anotace:
Práce se zabývá otázkami komunikace, kterými jsou psychologie komunikace, rozhovor, párové dorozumívání,lež, nenásilná komunikace, transformační komunikace, rady pro zefektivnění komunikace, manipulace v komunikaci.
Abstract:
The thesis deals with communication issues, such as psychology of communication, conversation, couple communication, lie, nonviolent communication, transformation communication, advice for streamlining communication, manipulation in communication.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÖHMOVÁ, Martina. Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika