Martina BÖHMOVÁ

Bachelor's thesis

Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace

Questions of Philosophical Anthropology and Psychology: Interview from philosophy and psychology (spec. "Nonviolent communication"). - Questions of non-violent communication
Abstract:
Práce se zabývá otázkami komunikace, kterými jsou psychologie komunikace, rozhovor, párové dorozumívání,lež, nenásilná komunikace, transformační komunikace, rady pro zefektivnění komunikace, manipulace v komunikaci.
Abstract:
The thesis deals with communication issues, such as psychology of communication, conversation, couple communication, lie, nonviolent communication, transformation communication, advice for streamlining communication, manipulation in communication.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÖHMOVÁ, Martina. Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities