Bc. Hana Sedláčková

Diplomová práce

Krvácení do horní části zažívacího traktu ve vztahu k rizikovým faktorům

Bleeding to upper alimentary tract related to risk factors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá akutním krvácením do horní části zažívacího traktu, jehož zdrojem jsou vředy žaludku a dvanáctníku. Tématem práce jsou rizikové faktory podílející se na vzniku vředové choroby a její symptomy ve vztahu k akutnímu krvácení. V první, teoretické části, se diplomová práce věnuje především vředové chorobě žaludku a dvanáctníku jako nejčastějšímu zdroji krvácení do horního …více
Abstract:
This thesis deals with the bleeding into the upper alimentary tract caused by ulcers of stomach and duodenum. Risk factors participating in the inception of ulcer disease and its symptoms related to acute bleeding are themes of the work. In the first {--} theoretical part the thesis addresses mainly to ulcer disease of the stomach and duodenum as the most frequent source of bleeding to upper alimentary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Josef Hájek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Hana. Krvácení do horní části zažívacího traktu ve vztahu k rizikovým faktorům. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií