Mgr. Ilona Děchtěrenková

Bachelor's thesis

Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky

Law and Economic Aspects of Providing Subsidities by Local-Self Governments
Abstract:
Bakalářská práce pod názvem Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky je rozdělena do dvou tematických částí, ve kterých se prolíná teorie a praktické příklady z oblasti poskytování dotací. V teoretické části bakalářské práce je stanoven právní rámec poskytování dotací územně samosprávnými celky a řešena problematika žádostí o dotace nebo uzavírání veřejnoprávních smluv …more
Abstract:
The bachelor thesis Law and Economic Aspect of Providing Subsidises by Local-Self Governments is divided into two thematic parts: theoretical and practical with examples of grants. The theoretical part of the bachelor thesis include a legal framework for the provision of subsidies to territorial self-governing units and the issue of grant applications or the conclusion of public contract. It is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta