Bc. Marcela Cahová

Diplomová práce

Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích

Detection of trace elements from energy raw materials in watercourses
Anotace:
Mostecká pánev je díky svým značným zásobám hnědého uhlí dobývána již od 14. století. Ovšem rozvoj těžby a průmyslu může mít negativní vliv na životní prostředí, který je v této oblasti zřejmý zejména na řece Bílině, jejíž tok je kvůli bezprostřední těžbě na mnoha místech regulován a sveden do potrubí. Do toku Bíliny se mohou dostat kontaminanty pocházející právě z těžby uhlí nebo průmyslových továren …více
Abstract:
The most basin has been mined thanks to its significant brown coal reserves since the 14th century. Development of mining and industry may have a negative impact on the environment, which is apparent particularly on the Bílina river, whose flow is regulated and piped in many places. The Bílina river can be contaminated because of the coal mining or industrial factories. For assessment of changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta