Tomáš Půta

Bakalářská práce

Metody používané pro validaci v rámci řízení datové kvality

Methods used for validation within the data quality management
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku datové kvality a metody validace, které jsou používané v rámci řízení datové kvality. Cílem práce je vymezení validace v rámci typických činností realizovaných v kontextu řízení datové kvality. Práce se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje teoretické vymezení problematiky datové kvality. Druhá část představuje používané validační metody a vymezuje jejich …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issues of data quality and validation methods used in data quality management. The purpose of this work is to define validation within the typical activities performed in the context of data quality management. The work consists of four parts. The first part contains the theoretical definition of data quality. The second part presents validation methods and defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: David Pejčoch
  • Oponent: Vladimír Kyjonka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36405

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma