Jiří Kapitán

Master's thesis

Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku

Analysis of Payment Systems in the Czech republic and the Netherlands
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou mezibankovních platebních systémů v České republice a Nizozemsku. V práci jsou popsány základní charakteristiky platebních systémů včetně jejich rozdělení podle různých hledisek. Práce obsahuje přehled právních norem, které mají vliv na provoz platebních systémů v Evropské unii i v obou analyzovaných zemích. Dále je provedena analýza mezibankovních platebních systémů …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of interbank payment systems in the Czech Republic and the Netherlands. The paper describes the fundamental characteristics of payment systems, including their division by various aspects. The thesis contains an overview of legislation affecting the operation of payment systems in the European Union in both analyzed countries. Furthermore, an analysis of interbank …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: Otakar Schlossberger
  • Reader: Miroslav Tuček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28733