Dita Nuhlíčková

Diplomová práce

Dopady změn Indikačního seznamu na vybrané lázeňské zařízení

The impact of changes of the Indication list on the selected spa facility
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumat, jak se změna Indikačního seznamu z roku 2012 projevila na konkrétním lázeňském zařízení, tedy na Lázních Velké Losiny, s. r. o. Práce zachycuje změny a dopady, které nastaly v důsledku této novely, a porovnává současnou situaci v lázních se stavem před novelizací. Komparuje i vývoj v lázních Velké Losiny s vývojem, který byl zaznamenán v rámci českého lázeňství …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to examine how the amendment to the Indication list out of 2012 influenced the particular spa facility, namely Lázně Velké Losiny, s. r. o. The thesis describes changes and impacts that have occurred as a result of this amendment, and it compares the current situation in the spa with the state prior to the amendment. It also compares the development in Lázně Velké Losiny …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Lena Mlejnková
  • Oponent: Jana Valentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46161