Pavla NEJEDLÁ

Bakalářská práce

Dativní konstrukce ve španělštině: analýza na základě korpusu CREA

Dative construction in Spanish: analysis based on Crea corpus
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vymezení dativu ve španělštině se zaměřením na dativní konstrukce me es, a následné provedení frekvenční analýzy zmíněných konstrukcí na základě dat vygenerovaných korpusem CREA. Práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou určení sémantické a syntaktické povahy dativního členu obecně a dativního zájmena …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define the dative in Spanish with the focus on the dative constructions me es and to carry out the frequency analysis of above mentioned constructions. The analysis will be based on the data generated by the corpus CREA. The bachelor thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part is dedicated to the determination of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEJEDLÁ, Pavla. Dativní konstrukce ve španělštině: analýza na základě korpusu CREA. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses elwit6 elwit6/2
7. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.