Michaela KOCOURKOVÁ

Bakalářská práce

KSČM jako antisystémová politická strana?

The Communist Party of Bohemia and Moravia as an anti-system political party?
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poskytnutí analýzy toho, zda je Komunistická strana Čech a Moravy stranou antisystémovou. Důvodem zpracování tohoto tématu jsou časté diskuze o identitě strany.V práci je použita metoda kvalitativní obsahové analýzy. První kapitola práce se zaměřuje na definice antisystémovosti od autorů Giovanniho Sartoriho, Giovanniho Capoccii a Michala Kubáta. Následně je vytvořena …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to find out if The Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM) can be considered an anti-system party. This political party has emerged from the formal Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) which was the government party of the previous totalitarian regime. Therefore it is important to know the identity and objectives of KSČM. The beginning of this thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCOURKOVÁ, Michaela. KSČM jako antisystémová politická strana?. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/