Bc. Simona Kleinová

Bakalářská práce

Porovnání stanovení funkční aktivity VWF metodou VWF:RCo a VWF:Ac

A comparative evaluation of the functional activity of VWF by method WWF: Rco and VWF: AC
Anotace:
Von Willebrandova choroba je způsobena kvalitativním nebo kvantitativním defektem von Willebrandova faktoru. Stanovení funkční aktivity metodami VWF:Ac a VWF:RCo se používá k diagnostice von Willebrandovy choroby a poměr aktivity k antigenu von Willebrandova faktoru se využívá k určení konkrétního typu von Willebrandovy choroby. Cílem mé práce bylo porovnání obou metod – VWF:Ac a VWF:RCo.
Abstract:
Von Willebrand disease is caused by qualitative or quantitative defect of von Willebrand factor. Determination of the functional activity by methods VWF:Ac and VWF:RCo is used to diagnose von Willebrand disease and the ratio of activity to antigen of von Willebrand factor is used to determine the specific type of von Willebrand disease . The aim of this work was to compare two methods – VWF:Ac and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Gabriela Chlupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta