Bc. Šárka MACHŮ

Diplomová práce

Komparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školách

Comparison of teaching regional geography USA, Russia and China on the Slovak and Czech basic and secondary schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komparací výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školách. Teoretická část se zabývá teorií geografického vzdělávání na všech stupních základních škol a gymnázií. Další kapitoly se věnují popisu učebnic a jejich výzkumu. Praktická část je zaměřena na výzkum vybraných učebnic a srovnávání geografického učiva regionální …více
Abstract:
This thesis deals with a comparison of teaching of regional geography of USA, Russia and China in the Slovak and Czech primary and secondary schools. The theoretical part deals with the theory of geographical education on all levels of primary and secondary schools. Other chapters are devoted to the description of textbooks and research. The practical part is focused on the research of selected textbooks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016
Zveřejnit od: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Baarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHŮ, Šárka. Komparace výuky regionální geografie USA, Ruska a Číny na slovenských a českých základních a středních školách. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta