Theses 

Personální marketing – Dominika Volková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Personální management v průmyslových podnicích

Dominika Volková

Bakalářská práce

Personální marketing

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem. Cílem této práce je analýza současného stavu interního personálního marketingu v konkrétní společnosti. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá obecným popisem poznatků o personálním marketingu a popisem jednotlivých činností. Praktická část je zpracována na základě dotazníkového šetření.

Abstract: This bachelor thesis deals with the human resources marketing. The aim of the thesis is to analyze internal human resources marketing in the specific company. This thesis is divided into two parts. Theoretical part deals with general description of knowledge about human resources marketing and description of particular activities. The practical part is processed based on the questionnaire.

Klíčová slova: Personální marketing, personalistika, marketing, personální činnosti, spokojenost zaměstnanců, značka zaměstnavatele

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:18, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz