Bc. Jana Szabadošová

Bakalářská práce

Řízení přístupu uživatelů k službě Facebook na síťové úrovni

Access control to Facebook services on the network level
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse and describe the actual behaviour of Facebook at the network level communication as well as the possibilities of affecting the use of this service by modifying the network communication. In the practical part, the selected scenarios are implemented on the network perimeter using HTTP/HTTPS proxy Kernun.
Abstract:
Táto práca sa zameriava na analýzu a popis aktuálneho správania služby Facebook na úrovni sieťovej komunikácie a možnosti ovplyvnenia používania tejto služby modifikáciou sieťovej komunikácie. V praktickej časti sú vybrané scenáre použitia implementované na perimeteri siete pomocou HTTP/HTTPS proxy Kernun.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma