Bc. Dana Procházková

Diplomová práce

Finanční analýza pro tvorbu finančního plánu vybrané firmy

Financial Analysis for the Development of Financial Plan of the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou finančního řízení podniku. Jejím cílem je vypracování finančního plánu, kterému předchází zpracování finanční analýzy a strategické analýzy. První část práce představuje metody a zásady finanční analýzy, vybrané metody strategické analýzy a hlavní zásady finančního plánování. V druhé části práce je nejprve představen analyzovaný podnik a charakterizováno prostředí …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the financial management of the selected company. The aim is to develop a financial plan that is preceded by financial and strategic analysis. The first part presents the methods and principles of financial analysis, the selected methods of strategic analysis and the main principles of financial planning. In the second part of the thesis is presented the selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS