Barbora LIDOVÁ

Bakalářská práce

Kvantitativní a kvalitativní prostorová distribuce lůžkových kapacit a doprovodných služeb ve vymezeném území Orlické přehrady a jejího zázemí

Quantitative and qualitative spacious distribution of bed capacities and accompanying services in the defined tourist area of dam reservoir Orlík and its foul territory
Anotace:
V této bakalářské práci se autorka zaměřuje na turistickou oblast přehradní nádrže Orlík a její zázemí. Cílem práce bylo ve vymezeném území provést kvantitativní a kvalitativní analýzu prostorové distribuce lůžkových kapacit a s nimi související komplementarity doprovodných služeb. Pro co nejkomplexnější analýzu aktuální situace se výzkum zaměřuje na komerční ubytovací zařízení a doplňkově i na objekty …více
Abstract:
In this bachelor's thesis the author is concentrating on tourist area of dam reservoir Orlík and its foul territory. The aim of the work is to quantitatively and qualitatively analyze spatial distribution of bed capacity and related complementarities of supporting services in that stake-out area. In order to reach the most comprehensive analysis of actual situation is the research concentrated on commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Zveřejnit od: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15750

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIDOVÁ, Barbora. Kvantitativní a kvalitativní prostorová distribuce lůžkových kapacit a doprovodných služeb ve vymezeném území Orlické přehrady a jejího zázemí. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta