Milan Gliganič

Bakalářská práce

Analýza rádiového rozhraní a signalizace v LTE a 5G NR

Radio Interface and Signalling Analysis in LTE and 5G NR
Anotace:
Tato bakalářšká práce se zabývá signalizací ve 4G a 5G NR sítích a jejich analýzou. Samotná signalizace ve vzdušném prostředí mezi mobilním zařizením a vysílačem je zachycena pomocí nástroje Keysight Nemo Outdoor Drive Test Solution. Data zachycená nástrojem Keysight Nemo Outdoor jsou následně analyzována. Na začátek je popsána práce s nástrojem Keysight Nemo Outdoor. Následuje teoretický popis průběhu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on 4G and 5G NR network signalling and it's analysis. The signalling itself in air environment between mobile device and transmitter is then captured in Keysight Nemo Outdoor Drive Test Solution tool. Data captured by Keysight Nemo Outdoor tool are analyzed afterwards. First of all, the work with Keysight Nemo Outdoor tool is described. The work description is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 8. 2021
  • Vedoucí: Libor Michalek
  • Oponent: Pavel Oleownik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma