Bc. Petra Nagajdová

Bakalářská práce

The role of new media in a modern marketing communication

The role of new media in a modern marketing communication
Anotace:
Bakalárska práca na tému “Úloha nových médií v modernej marketingovej komunikácii “ analyzuje hlavné pojmy spojené s marketingovou komunikáciou a jej formami. V teoretickej časti, budú uvedené definície, kanály a koncepty klasickej marketingovej komunikácie. Hlavný dôraz sa bude klásť na jednotlivé javy ako napríklad nové trendy v oblasti marketingovej komunikácie alebo marketingových stratégii. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic "The role of new media in a modern marketing communication " analyses the main concepts and forms associated with modern marketing communication. In the theoretical part, definitions, channels and concepts of classical marketing communication and modern marketing communication will be given. The main focus will be placed on individual phenomena, i.e. new trends in marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: Ing. Martin Švehla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní