Bc. Damián Sosna

Bakalářská práce

Marketingová komunikace společnosti Woxo s.r.o.

Marketing communication of Woxo s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Woxo s.r.o. Cílem je analyzovat a zhodnotit stávající marketingovou komunikaci společnosti a navrhnout optimalizaci komunikační strategie. Teoretická část se věnuje odborné literatuře a definuje marketing, marketingovou komunikaci a nové trendy v marketingové komunikaci. Praktická část obsahuje shrnutí informací o společnosti s využitím …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with marketing communication of the company Woxo s.r.o. The aim is to analyze and evaluate the current marketing communication of the company and to propose the optimization of the communication strategy. The theoretical part deals with the literature and defines marketing, marketing communication and new trends in marketing communication. The practical part contains a summary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/e92oe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management