Adéla RÖSSLEROVÁ

Bakalářská práce

Slangová mluva studentů v knize Jaroslava Žáka - Študáci a kantoři a její znalost dnešními studenty.

Slang speech of students in book of Jaroslav Žák - Študáci a kantoři and its knowledge by todays students.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na slangovou mluvu studentů v knize Jaroslava Žáka Študáci a kantoři a její znalost dnešní generací studentů. V teoretické části práce se zabýváme charakteristikou českého jazyka, podáváme definici češtiny spisovné a zejména nespisovné. Dále vymezujeme pojem slang, uvádíme obecné výklady, kritéria jeho klasifikace a způsoby tvoření slangových pojmenování. Rovněž práce …více
Abstract:
This thesis is focused on student slang language used in a book by Jaroslav Zak Students and Teacher and the knowledge of its today's generation of students. The theoretical part deals with the characteristics of the Czech as a language, showing the definition of formal and informal Czech. Furthermore, it defines the term slang, reviews the general interpretations, criteria of its classification and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÖSSLEROVÁ, Adéla. Slangová mluva studentů v knize Jaroslava Žáka - Študáci a kantoři a její znalost dnešními studenty.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Všechny práce