Anton Marko

Bakalářská práce

Vliv R'n'B a soul na tvorbu Roberta Glaspera

R'n'B and soul influences in Robert Glasper’s music
Anotace:
Bakalářská práce “Vlivy R'n'B a soulu na tvorbu Roberta Glaspera” pojednává o hudbě amerického klavíristy Roberta Glaspera. Pomocí analytické a komparativní metody je v práci studován vliv soulu a R'n'B na autorskou tvorbu Roberta Glaspera.
Abstract:
Bachelor’s thesis “R’n'B and Soul influences on Robert Glasper’s music“ deals with the music of american pianist Robert Glasper while the influence of R'n'B and Soul on pianist’s work has been analyzed and studied within the thesis based on the analytical and comparative method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: MgA. Jiří Levíček
  • Oponent: MgA. Vít Křišťan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/hiwk7/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.