Kateřina Kučerová

Bachelor's thesis

Historický a kulturní význam poutí do Santiaga de Compostela (Camino de Santiago)

Historical and Cultural Role of Pilgrimages to Santiago de Compostela
Anotácia:
Práce předkládá obecné poznatky v oblasti fenoménu náboženských poutí, zejména jejich historického kontextu a sociálního významu a tyto poznatky dokumentuje na vzniku a vývoji konkrétních tras do španělského města Santiaga de Compostela. Součástí práce je popis a analýza významných architektonických a uměleckých děl, jež vznikla na těchto trasách. Práce tedy shrnuje nejen sociální význam této náboženské …viac
Abstract:
This thesis deals with general knowledge of the phenomenon of religious pilgrimage, in particular their historical context and social significance, and documents these findings in the origin and development of specific routes to the Spanish city of Santiago de Compostela. This thesis includes analysis of significant architectural and artistic works that where created along these routes. Therefore, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Kateřina. Historický a kulturní význam poutí do Santiaga de Compostela (Camino de Santiago). Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická