Bc. Petra Lancaster

Bakalářská práce

Bilingual (Eng-Cz) Children in EFL classes

Bilingual (Eng-Cz) Children in EFL classes
Anotace:
Práce je zaměřena na situaci, kdy bilingvní dítě je integrováno v hodinách anglického jazyka mezi děti monolingvní. Cílem této práce je zjistit, jaké možné výhody či nevýhody mohou nastat pro bilingvní žáky, integrované v těchto hodinách anglického jazyka, jaký je vztah mezi učitelem a bilingvním žákem a jaký přístup učitel k tomuto bilingvnímu žáku má. Záměrem této práce je také zjistit, zdali je …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the integration of English-Czech bilingual children in English as foreign language classes among monolingual children. The aim of this work is to find out what advantages and disadvantages there are for the bilingual children in such classes, the relationship between the teacher and the bilingual child and what approach the teacher has toward the bilingual child …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta