Kamil Beláň

Bakalářská práce

Etika v podnikání a jej uplatňovanie v oblasti hotelierstva

Ethics in business and its application in the hospitality industry
Abstract:
Beláň, Kamil. Business Ethics and its application in hospitality.(Bachelor thesis) Institute of hospitality. Praque: 2014, 70 s. Bachelor thesis deals with the issues of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in the field of tourism. This thesis is based on both theoretical and empirical nature. The core of this thesis is based on three linking chapters and the empirical part is comprehendend …více
Abstract:
Beláň, Kamil. Etika v podnikaní a jej uplatňovanie v oblasti hotelierstva. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2014, 70 s. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou etiky podnikania a konceptu CSR v podnikateľskej praxi v segmente hotelierstva. Práca má teoreticko-praktický charakter, pričom je obsiahnutá v troch na seba nadväzujúcich kapitolách. V prvej kapitole sa venujeme základnému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Barbora Koklarová
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze