Mgr. Olga Tichá, Ph.D.

Doctoral thesis

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci

Monitoring of expression of CD38 on CD8+ lymphocytes in diagnosis of cytomegalovirus infection in patients after organ transplantation
Abstract:
Pacienti po transplantaci solidních orgánu jsou v prvních měsících po transplantaci nejvíce ohroženi infekčními a rejekčními komplikacemi. Jedním z běžných oportunních patogenů, které nemocné mohou ohrozit, je cytomegalovirus. Cílem této práce bylo stanovení klinického významu sledování procenta CD38high z CD3+CD8+ T-lymfocytů pomocí průtokové cytometrie jako nástroje pro detekci aktivace imunitního …more
Abstract:
In the first months the patients after solid organ transplantations are endangered mainly by infectious complications and graft rejection. Cytomegalovirus is one of the most significant common opportunistic pathogens, which can cause life threatening complications to the transplant patients. The goal of this study was to evaluate clinical significance of monitoring CD38high of CD3+CD8+ T-lymphocytes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2012
  • Supervisor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Medical Microbiology and Immunology (4-years) / Medical Microbiology and Immunology

Theses on a related topic