Mgr. Olga Tichá, Ph.D.

Disertační práce

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci

Monitoring of expression of CD38 on CD8+ lymphocytes in diagnosis of cytomegalovirus infection in patients after organ transplantation
Anotace:
Pacienti po transplantaci solidních orgánu jsou v prvních měsících po transplantaci nejvíce ohroženi infekčními a rejekčními komplikacemi. Jedním z běžných oportunních patogenů, které nemocné mohou ohrozit, je cytomegalovirus. Cílem této práce bylo stanovení klinického významu sledování procenta CD38high z CD3+CD8+ T-lymfocytů pomocí průtokové cytometrie jako nástroje pro detekci aktivace imunitního …více
Abstract:
In the first months the patients after solid organ transplantations are endangered mainly by infectious complications and graft rejection. Cytomegalovirus is one of the most significant common opportunistic pathogens, which can cause life threatening complications to the transplant patients. The goal of this study was to evaluate clinical significance of monitoring CD38high of CD3+CD8+ T-lymphocytes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie

Práce na příbuzné téma