Mgr. Václav Semrád

Bakalářská práce

Postindustriální společnost, postmoderna a Daniel Bell

The Post-industrial Society, Postmodernism and Daniel Bell
Anotace:
Práce pojednává o společenské analýze Daniela Bella - autora, který se proslavil především svým konceptem post-industriální společnosti. Na oblastech sociální sféry, politiky a kultury jsou naznačena nejdůležitější témata Bellových úvah. Mezi nimi zaujímá přední místo Bellovo kritické hodnocení postmodernismu coby do hořkých konců přivedeného modernismu. Nejtěžší obžalobu postmoderny Bell vyplňuje …více
Abstract:
This work has to show Daniel Bell's view on the social reality of The Post-industrial Society and to compare it with postmodern prism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie

Práce na příbuzné téma