Ing. Dominika Václavíková

Diplomová práce

Vnímání zeleného marketingu generacemi X, Y a Z

The perception of green marketing by generations X, Y and Z
Anotace:
Cílem práce je zjistit vnímání zeleného marketingu generacemi X, Y a Z a na základě těchto poznatků vytvořit doporučení pro firmy. V teoretické části je popsána podstata zeleného marketingu, související pojmy a dále jsou zde charakterizovány typické rysy jednotlivých generací X, Y a Z jakožto subjektů zkoumání této diplomové práce. Na základě teoretických poznatků je v praktické části provedeno dotazníkové …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the perception of green marketing by generations X, Y and Z and to create recommendations for companies based on these findings. The theoretical part describes the nature of green marketing, related concepts and the typical characteristics of each generation X, Y and Z as subjects of research in this thesis. Based on theoretical knowledge, a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/y7457/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management