David VESELÝ

Bakalářská práce

Pojem zájem ve správním právu. Zásada a její projevy ve správním procesu.

The term "interest" in administrative law. Public interest and private interest, general / universal interest, group / particular interest. Principle and its manifestations in the administrative process.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojmem zájem z teoreticko-právního hlediska. V práci se zejména soustředím na pojem "veřejný zájem" a na způsob, jakým na něj nahlíží právo pomocí platné legislativy a judikatury Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Práce se dále zabývá popisem obecných a procesních právních zásad obsažených v současném správním řádu.
Abstract:
This bachelor's thesis examines the concept of interest from a theoretical and legal point of view. In my work I focus mainly on the concept of "public interest" and on the way in which the law views it with the help of valid legislation and case law of the Supreme Administrative Court and Constitutional Court of the Czech republic. Thesis also deals with the description of general and procedural legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, David. Pojem zájem ve správním právu. Zásada a její projevy ve správním procesu.. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa