Bc. Pavel Dvořák

Master's thesis

Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály

Abstract:
Význam proteinové adsorpce při tvorbě extracelulární hmoty, jejím osazení buňkami a následné obnově tkání je zcela zásadní. Zatímco v oblasti nanočástic je tento jev již dobře prozkoumán, v oblasti vláken-ných scaffoldů je tato disciplína stále prozkoumána nedostatečně. Různé vlastnosti specifické vlákenným materiálům ovlivňují průběh proteinové adsorpce a nepřímo tak určují reakci organismu. V této …more
Abstract:
The protein adsorption is a crucial process at the formation of extracellular matrix, its cell adhesion and proliferation and resulting tissue renewal. In connection with nanoparticles, this phenomenon is well understood, whereas in the field of fibrous scaffolds, this phenomenon has yet to be investigated. Diverse properties of fibrous materials affect the process of protein adsorption, indirectly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dvořák, Pavel. Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Master programme / field:
Nanotechnology / Nanomaterials

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.