Bc. Michal Illovský

Bakalářská práce

Analýza a návrhu webového informačního systému pro reporting podniku

Analysis and design web infromation system for corporate reporting
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the current situation in the field of corporate social responsibility and to use the acquired knowledge to design and implement a web-based information system that would make it possible to generate and publish reports on sustainable development in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines.
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bola analýza súčasného stavu v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) a zo získaných poznatkov navrhnúť a implementovať webový informačný systém, ktorý umožňuje vytváranie a zverejňovanie správ trvalo udržateľného rozvoja podľa smerníc organizácie Global Reporting Initiative (GRI).
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Karel Kisza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky