Iveta Petrláková

Bakalářská práce

Posmrtná kázání v české literatuře doby barokní

The Postmortem Sermon in the Bohemian Literature in the Baroque Period
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá posmrtnými kázáními pocházejícími z doby barokní. Je zde nastíněn dobový kontext a představitelé hlavních odvětví, ve kterých se baroko projevovalo. Dále v práci najdeme hlavní rysy a prvky kázání obecně. Účelem je zaměřit se na jejich hlavní myšlenku, strukturu a jazykové prostředky. Práce je doplněna několika podrobnými textovými ukázkami, které přesně vystihují ráz …více
Abstract:
This paper deals with the after death preaching coming from the baroque period. It also outlines the contemporary context and the representatives of the main branches of the baroque period. This paper then describes the main features of preaching in general, profoundly with and describes the after death preaching. The aim of this work is to focus on preaching's main thought, structure, and language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Janosik-Bielski

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrláková, Iveta. Posmrtná kázání v české literatuře doby barokní. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma