Eliana MACHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Podpora komunikace dramatickou výchovou u dětí v mateřské škole

Supporting Communication by Means of Drama Education with Pre-school Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možností využití vybraných metod dramatické výchovy při rozvoji komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. Průzkum byl uskutečněn prostřednictvím techniky zúčastněného pozorování na dvou konkrétních dětech. Ve výzkumné části bylo realizováno šest výukových hodin zaměřených na využití konkrétních metod dramatické výchovy. Cílem bylo zjistit, které z nich vedou k rozvoji …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the possibility of using selected methods of drama education in the development of communication competencies of preschool children. The survey was conducted by using a participatory observation technique on two specific children. Six teaching units, focused on the use of specific methods of drama education, were realized in the research part. The aim was to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁČKOVÁ, Eliana. Podpora komunikace dramatickou výchovou u dětí v mateřské škole. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta