Bc. Jana Štefkeová

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikácia Slovenska ako turistickej destinácie

Integrated Marketing Communication of Slovakia as a Tourist Destination
Abstract:
Thesis “Integrated Marketing Communications in Slovakia as a tourist destination” is focused on marketing communications Slovakia as an attractive and modern tourist destination. It consists of two parts. The aim of the first theoretical part is a comprehensive analysis of theoretical knowledge in the field of tourism, tourism destination marketing and integrated marketing communications in tourism …více
Abstract:
Diplomová práca ,,Integrovaná marketingová komunikácia Slovenska ako turistickej destinácie“ je zameraná na marketingovú komunikáciu Slovenska ako atraktívnej a modernej turistickej destinácie. Pozostáva z dvoch časti. Cieľom prvej teoretickej časti je komplexná analýza teoretických poznatkov v oblasti cestovného ruchu, marketingu turistickej destinácie a integrovanej marketingovej komunikácie v cestovnom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní