Bc. Jana Pavlasová

Bakalářská práce

Podmínky a předpoklady Janáčkova působení na kůru starobrněnského kláštera

Circumstances and conditions of Janacek's activities connected to the choir of the Augustinian Abbey in Old Brno
Anotace:
Bakalářská diplomová práce je věnována životnímu období skladatele Leoše Janáčka, které je úzce spjato s klášterem na Starém Brně. Bakalářská práce má dvě základní části. První pojednává o podmínkách a předpokladech Janáčkova dětství a dospívání v klášterní fundaci. V druhé části je popsána jeho činnost ve funkci zástupce ředitele kůru.
Abstract:
The bachelor thesis is engaged in the life period of composer Leoš Janáček, which is related to Augustinian Abbey in Old Brno. The thesis has two basic parts: in the first part conditions and circumstances of Janáček’s childhood and adolescence in the abbey foundation are discussed. In the second part, in turn, his deputizing for Křížkovský in the function of choir director is described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Hudební věda