Bc. Barbora Kadounová

Bakalářská práce

Sociální sítě a jejich využití v české gastronomii

Social networks and their use in the Czech gastronomy
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout realistický návrh práce se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Práce obsahuje deskriptivní analýzu vybraných 20 restaurací v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, online dotazování zákazníků a komparativní analýzu. Práce je členěna do tří částí. První teoreticko-metodologická se zabývá třemi tématy souvisejícími s tématem bakalářské práce: gastronomie, marketing …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to propose a realistic proposal of work with social networks Facebook and Instagram. The thesis contains a descriptive analysis of 20 selected restaurants in the period from January 1, 2019 to March 31, 2019, online customer questionnaire and comparative analysis. The thesis is divided into three parts. The theoretical and methodological part deals with three topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c8eax/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví