Bc. Václav Gabriel

Bakalářská práce

Informovanost o podmínkách transplantace orgánů a tkání

Awareness about the conditions of organ and tissue transplantations
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je míra informovanosti o podmínkách transplantace orgánů a tkání. Práce je rozdělena na dvě části, v první, teoretické části, je krátce zmíněna historie transplantací, základní principy a postupy transplantační politiky, podmínky transplantací od žijících a zemřelých dárců, rozdíly mezi opting-out a opting-in, platná legislativní úprava a statistiky transplantací, počtu …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is the awareness about the conditions of organ and tissue transplantations. There are two parts of the thesis: the first part deals with the history, principles and procedures of transplantation policy, the conditions of transplantations from living and dead donors and the difference between opting-out and opting-in. The current legislation and statistic data of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Oponent: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta