Ing. Viktória Horváthová

Bakalářská práce

Daňové konanie ako súčasť správy daní

Tax procedures as part of the tax administration
Abstract:
HORVÁTHOVÁ, Viktória, Tax procedures as part of tax administration, College of Banking in Prague, Foreign university Banska Bystrica, helpdesk Galanta, Department of Law and Social Sciences, Banking degree program, field of study Law Administration in the business – Thesis supervisor JUDr. Petra Raučinová - Andorová - Galanta 2011, 52 pages The goal of this thesis was to determine the significance …více
Abstract:
HORVÁTHOVÁ, Viktória, Daňové konanie ako súčasť správy daní, Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, konzultačné stredisko Galanta, Katedra práva a spoločenských vied, študijný program Bankovníctvo, študijný odbor Právna administratíva v podnikateľskej sfére – Vedúci bakalárskej práce JUDr. Petra Raučinová – Andorová – Galanta 2011, 52 strán Cieľom bakalárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Vladislav Marko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře