Bc. Zuzana Dočkalová

Bakalářská práce

Dopravní nehoda jako trestný čin

Traffic Accident as a Crime
Anotace:
Tato práce se zabývá v současnosti nejčastějším problémem na pozemních komunikacích, čímž jsou dopravní nehody. V úvodu jsem zmínila loňské devadesátileté výročí založení „dopravní policie“, a také to jak se toto odvětví policie vyvíjelo. Po úvodu jsem se zaměřila podrobně na dopravní nehody a na statistiku nehodovosti u nás. V následující části jsou rozebrány nejčastější trestné činy páchané právě …více
Abstract:
This thesis considers the most common problem on the roads – the traffic accidents. In the introduction, I mentioned the ninety one years anniversary of the traffic police from its establishment and also how police have developed until these days. I have focused on the accidents on roads and the accidents statistics in the Czech Republic. The next part deals with the most frequent crimes committed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního