Lenka FUCHSOVÁ

Bakalářská práce

Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances

Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances
Abstract:
The bachalor thesis concern with translation from the field of Irish culture, specifically with historical developement of Irish dancing costumes. It is extended by historical background of Irish dancing and by information about Irishdancing itself. Text analysis and glossary are significant part of the thesis too.
Abstract:
Práce se zabývá překladem z oblasti irské kultury, konkrétně historickým vývojem kostýmů irských tanců. Dále je práce doplněna o historické pozadí irských tanců a informace o irských tancích samotných. Součástí je také analýza textu a glosář.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUCHSOVÁ, Lenka. Translation from the Field of Irish Culture Connected with Information about Irish Folk Dances. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/