Theses 

Stanovení krevního obrazu u sideropenických anemií a sledování závislosti výsledku léčby na míře vstřebávání železa – Daniela PANOCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Daniela PANOCHOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení krevního obrazu u sideropenických anemií a sledování závislosti výsledku léčby na míře vstřebávání železa

Determination of blood counts at sideropenic anemia, and monitoring depending on the outcome rate of iron absorption

Anotace: Sideropenická anemie je nejrozšířenější anemií v celém světě. Příčinou tohoto typu chudokrevnosti je nedostatek železa. Tato práce se zabývá stanovením výsledků léčby krevního obrazu a vstřebávání železa u pacientů se sideropenickou anemií. V praktické části popíši metody stanovení krevního obrazu, stanovení železa a resorpční křivky. Krevní obraz stanovují na oddělení Klinické hematologie Nemocnice České Budějovice a.s. na analyzátoru společnosti Beckman Coulter - Counter LH 755. Hladinu železa stanovuje laboratoř klinické chemie Nemocnice České Budějovice a.s. na analyzátoru Advia. Primární cíl práce byl potvrzen, vstřebávání má významný vliv na efekt perorální léčby.

Abstract: Sideropenic anemia (iron deficiency anemia) is the most common anemia all over the world. The cause of this anemia type is lack of iron. This thesis deals with the determination of blood picture treatment results and iron absorption in patients with sideropenic anemia. In the practical part, the methods of blood picture determination as well as iron determination and the resorption curve are described. The blood picture is provided at the Clinical Haematology Ward of the České Budějovice Hospital, Corp. on the analyzer of company Beckman- Coulter Counter LH 455. Iron levels are provided in the laboratory of Clinical Chemistry of České Budějovice Hospital, Corp on the analyzer Advia. The primary goal of this thesis was proven; absorption has a significant impact on the effect of peroral treatment.

Klíčová slova: anemie, erytrocyty, sideropenická anemie, stanovení resorpční křivky, železo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
  • Identifikátor: 20690

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ivan Vonke

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

PANOCHOVÁ, Daniela. Stanovení krevního obrazu u sideropenických anemií a sledování závislosti výsledku léčby na míře vstřebávání železa. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:27, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz