Aneta Vozábová

Bakalářská práce

Problematika plýtvání potravinami

The issue of food waste
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou plýtvání potravinami z celosvětového hlediska. Cílem práce je komplexní shrnutí této problematiky z dostupných světových zdrojů i na základě vlastních zkušeností z praxe v zařízeních veřejného stravování. V práci jsou vymezeny oblasti plýtvání v rámci potravinového řetězce, určeny ekonomické, sociální a environmentální důsledky plynoucí z nešetrného nakládání s potravinami …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of food waste from the global perspective. The aim of the thesis is to summarize this issue from available world sources and on the basis of its own experience from the practice in public catering facilities. The thesis defines areas of food waste within food chain, identifies the economic, social and environmental consequences resulting from careless food handling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Cimler
  • Oponent: Dita Hommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68815