Bc. Richard HYNEK

Master's thesis

Návrh multifunkční přilby

Versatile sport helmet
Abstract:
The aim of this work is to design versatile helmet for various sports using modern materials and design procedures. Regarding this, thesis contains a chapter focused on analysis of current market state, helmet cosntructions, safety requirements, potentiall users and their demands. The next part concerning materilals is focused on carbon bre reinforced plastics, expanded polystyrene and D3O. It deals …more
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout univerzální přilbu pro více různých sportů s použitím moderních materiálů a návrhových postupů. Byla provedena analýza současného stavu trhu se sportovními přilbami, konstrukcí přileb, bezpečnostních nároků, potenciálních uživatelů a jejich požadavků. Část práce týkající se materiálů použitých k návrhu přilby je zaměřena na vláknové uhlíkové kompozity, expandovaný polystyren …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Kottner, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HYNEK, Richard. Návrh multifunkční přilby. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/