Bc. Jiří BRYCHCÍN

Diplomová práce

Řídicí jednotka na bázi 8bit a 16bit mikrokontrolérů PIC

Control unit 8bit and 16bit platform microcontroller PIC
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky na bázi dvou 8 bitových mikrokontrolérů PIC s vestavěným PLC automatem. Zařízení je navrženo primárně pro řízení trojfázového asynchronního motoru.
Abstract:
This work deals with design and implementation control unit on base two 8 bit microcontrollers with included programmable logic controller. Device is designed primary for control three phase asynchronous machine.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Molnár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRYCHCÍN, Jiří. Řídicí jednotka na bázi 8bit a 16bit mikrokontrolérů PIC. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika